Ul.Pionierska 9
58-520 Janowice Wielkie

tel. 517528295
panibeata@hotmail.com